Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Υλοποίηση ogp.opengov.gr - Παρουσίαση Δράσεων Διαφάνειας και Ανοικτής Διακυβέρνησης

Στόχος του landing page ogp.opengov.gr είναι μια ενιαία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων δράσεων της ευρύτερης ατζέντας opengov στα αγγλικά.

Το αισθητικό αποτέλεσμα βοηθάει πολύ να καταλάβει κάποιος πως ό,τι παρουσιάζεται εκεί ανήκει σε μια οικογένεια δράσεων, σε ένα ενιαίο οικοσύστημα με τη στρατηγική, τους στόχους και τις αξίες καθώς και τα αποτελέσματά τους 

1 σχόλιο: