Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

Συνοπτική περιγραφή της δράσης για τα συγγράμματα

Συνοπτική περιγραφή της δράσης για τα συγγράμματα που έχει σχεδιάσει και αναπτύσσει το ΕΔΕΤ. Με την εφαρμογή αυτή θα έχουμε έλεγχο για τα συγγράμματα που προμηθεύονται όλοι οι φοιτητές με δυνατότητα για σταδιακή εισαγωγή του ηλεκτρονικού συγγράμματος.


Από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2010-11 καθιερώνουμε έναν νέο μηχανισμό για την επιλογή και διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, που θα εξασφαλίζει για όλα τα τμήματα όλων των ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας:
  • Μεγιστοποίηση της διαφάνειας, με την δημιουργία μιας ενιαίας βάσης με όλα τα διαθέσιμα βοηθήματα από τους εκδότες/συγγραφείς, και με τα βοηθήματα που θα επιλεγούν για κάθε μάθημα από τους διδάσκοντες των ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Ηλεκτρονική προεπισκόπηση (preview) των εναλλακτικών συγγραμμάτων σε κάθε μάθημα, πριν από την οριστικοποίηση της επιλογής τού κάθε φοιτητή.
  • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων, από την πρώτη ημέρα εγγραφής των φοιτητών στα μαθήματα του κάθε εξαμήνου
  • Δραστική απλοποίηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων από κάθε Γραμματεία ΑΕΙ/ΤΕΙ, και από τους εκδότες.
  • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας καταχρηστικής εκμετάλλευσης, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής (PIN) των συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές
  • Ασφαλή διαδικασία για την σταδιακή εισαγωγή του ηλεκτρονικού συγγράμματος από το ακ. έτος 2011-12
Κάθε ακαδημαϊκή μονάδα θα συνεχίσει να έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιεί το πληροφορικό σύστημα της επιλογής της, αρκεί να εξασφαλίζεται η ομαλή επικοινωνία του με το νέο κεντρικό σύστημα του Υπ. Παιδείας για την διαχείριση των συγγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα παρασχεθεί η αναγκαία τεχνο-οικονομική υποστήριξη προς τα Τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την δημιουργία/προσαρμογή των περιφερειακών συστημάτων και για την εκπαίδευση του προσωπικού. "


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου