Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις προς άμεση υλοποίηση

Σε συνέχεια των συζητήσεων που έχουμε κάνει προτείνω στα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τα Υπουργεία Οικονομικών & Ανάπτυξης να συμπεριληφθούν μετά από τεχνικό-οικονομική μελέτη και τα παρακάτω:1. Την άμεση εφαρμογή, εντός του 1ου εξαμήνου του 2010, αποκεντρωμένων διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου αξιοποιώντας υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

2. Την άμεση εφαρμογή, εντός του 1ου εξαμήνου του 2010, της ηλεκτρονικής συνταγογράφηση αρχίζοντας από τον ΟΠΑΔ που το έχει ήδη έτοιμο σύστημα, παρόμοια συστήματα έχουν προμηθευτεί και άλλοι φορείς του δημόσιου μέσω ΚτΠ ΑΕ ή αυτόνομα και δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά.

3. Σύστημα on-line διαχείρισης του προϋπολογισμού σε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και σε όλους τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από 1εκ ευρώ και πάνω. Αυτό το σύστημα υλοποιείται σε ένα εξάμηνο αξιοποιώντας σύστημα που ήδη λειτουργεί στο ΓΛΚ και αργότερα μπορεί να ενσωματωθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό που έχει σχεδιαστεί απο την ΚτΠ ΑΕ. Το σύστημα αυτό θα είναι χρήσιμο εργαλείο και για τις επιτροπές που θα ελέγχουν την υλοποίηση του προϋπολογισμού ανά υπουργείο.


Τα μέτρα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της αξιοπιστίας μας διεθνώς,  και ίσως να αξιοποιηθούν εκστρατεία προβολής του θέματος στην Ελλάδα και διεθνώς, με έμφαση στην δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει τα ελλείμματα στον δημόσιο τομέα, να καταπολεμήσει την διαφθορά και την κακοδιοίκηση / κακοδιαχείριση, να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, να τονώσει την οικονομία, κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου