Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κάρτα Πολίτη


Η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η υλοποίηση πληροφοριακών υποδομών που απαιτούν ψηφιακή διαπίστευση, δημιουργούν την ανάγκη για την καθιέρωση ενός ψηφιακού τρόπου απόδειξης της ταυτότητας του πολίτη, ώστε αυτός να μπορεί να χρησιμοποιεί τα συστήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μέσω αυτών να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του με το δημόσιο.

Θεωρούμε ότι η εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη είναι αναγκαία συνιστώσα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός συνολικού πλαισίου εισαγωγής της που θα λαμβάνει υπόψη τις μελέτες και τα πληροφοριακά συστήματα που έχει προμηθευτεί ο δημόσιος τομέας τα τελευταία πέντε χρόνια, σχετικά πληροφοριακά συστήματα και μελέτες έχουν προμηθευτεί τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη.


Κάρτα Πολίτη

Η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η υλοποίηση πληροφοριακών υποδομών που απαιτούν ψηφιακή διαπίστευση, δημιουργούν την ανάγκη για την καθιέρωση ενός ψηφιακού τρόπου απόδειξης της ταυτότητας του πολίτη, ώστε αυτός να μπορεί να χρησιμοποιεί τα συστήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μέσω αυτών να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Ταυτόχρονα υπάρχει πάντοτε η ανάγκη απόδειξης της ταυτότητας του πολίτη μέσω φυσικού τρόπου, δηλαδή μέσω της επίδειξης κάποιου επίσημου εντύπου όπως η αστυνομική ταυτότητα που κατέχουν οι Έλληνες Πολίτες. Σε ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, έχει ήδη καθιερωθεί ή πρόκειται να καθιερωθεί στο άμεσο μέλλον η Κάρτα Πολίτη (Citizen Card) η οποία θα χρησιμεύει ως ψηφιακή και φυσική ταυτότητα.

Η Κάρτα Πολίτη αποτελεί μία ταυτότητα προηγμένης μορφής που ενσωματώνει ψηφιακά και φυσικά χαρακτηριστικά ασφάλειας υψηλού επιπέδου και επιτρέπει την απόδειξη της ταυτότητας του κατόχου της είτε με ψηφιακό είτε με φυσικό τρόπο. Η Κάρτα Πολίτη δεν περιλαμβάνει άλλα στοιχεία εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της ταυτότητας του κατόχου. Η υπάρχουσα τεχνολογία είναι ώριμη και μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική διαφύλαξη της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών.

Η Κάρτα Πολίτη αποτελεί έναν από τους καταλυτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, υλοποίηση και χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες ξεπερνώντας τα όρια των απλών υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης, δίνουν την δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών μεταξύ του πολίτη και του δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν στους πολίτες προστιθέμενη αξία μέσω της γρήγορης, ασφαλούς και αποδοτικής διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών και μέσω της ελάφρυνσης του όγκου εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Κάρτα Πολίτη για να μπορέσει να συμβάλλει στην απλοποίηση της καθημερινότητας του Πολίτη θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ικανό εύρος ηλεκτρονικά προσφερόμενων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες καθώς ακόμα και αυτές που τώρα μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την ύπαρξη μιας τέτοιας κάρτας. Συνεπώς η εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη προϋποθέτει τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διάθεση και λειτουργία τεχνολογικά προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα κάνουν χρήση των δυνατοτήτων της. Πέραν της φυσικής απόδειξης της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας, αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

Απόδειξη της ταυτότητας του κατόχου κατά την χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύνολο του Δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Ηλεκτρονική υπογραφή συναλλαγών με το σύνολο του Δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Καταχώρηση και παροχή πληροφοριών που επιθυμεί ο κάτοχος να έχει, όπως ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, κλπ.

Μελλοντικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική ψηφοφορία, κλπ.

Η επιτυχής εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη βασίζεται στην κάλυψη και διαχείριση των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων:
- Την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στους πολίτες μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης.
- Τον ορθό σχεδιασμό του συνολικού πλαισίου εισαγωγής της Κάρτας Πολίτη.
- Την επιλογή τεχνικών προδιαγραφών που θα είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα της κάρτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Την δημιουργία κρίσιμης μάζας ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
- Την δημιουργία/συμπλήρωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου.
- Την δημιουργία των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών.

Θεωρούμε ότι η εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη είναι αναγκαία συνιστώσα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός συνολικού πλαισίου εισαγωγής της που θα λαμβάνει υπόψη τις μελέτες και τα πληροφοριακά συστήματα που έχει προμηθευτεί ο δημόσιος τομέας τα τελευταία πέντε χρόνια.
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου