Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Οικονομίες στον Προϋπολογισμό ...


" Α. Είναι σημαντικό να φανεί ότι οι μειώσεις στον προϋπολογισμό δεν συνεπάγονται κατάργηση δραστηριοτήτων ή συρρίκνωση αυτών αλλά εξορθολογισμό των δαπανών και εξοικονόμηση πόρων.

Ένα παράδειγμα είναι οι δαπάνες για μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου.
Τα χρήματα  τα οποία δίνονται είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σύγκριση με άλλα πλουσιότερα κράτη με υψηλότερες αμοιβές ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή!.

Στην  ΕΕ δίνουν για κάθε μέρα αποστολής 80 € υπολογίζοντας γενικά: 10-12 € για το πρωινό και 30€ το κάθε γεύμα και ορισμένα λοιπά έξοδα. Το ξενοδοχείο καλύπτεται ολόκληρο. Εάν στην τιμή του ξενοδοχείου περιλαμβάνεται πρωινό τότε αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό ! εάν υπάρχει υπηρεσιακό γεύμα που προσφέρεται από την χώρα υποδοχής τότε αφαιρείται και αυτό!


Επίσης  εάν κάποιος αναχωρεί μετά τις 12.00 το μεσημέρι από την χώρα εργασία του τότε λαμβάνει το ήμισυ της ημερήσιας αποζημίωσης δηλ. 40€. 

Σε αντιδιαστολή η Ελλάδα για μετακινήσεις στο εξωτερικό προσφέρει:
100 €  την ημέρα. Στις τιμές των ξενοδοχείων συμπεριλαμβάνεται πρωινό χωρίς να υπάρχει καμία μείωση. Πολλές φορές, ιδίως σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ υπάρχουν γεύματα που περιλαμβάνονται στην συμμετοχή αλλά και πάλι δεν υπάρχει μείωση.
100 €  δίδονται και για την ημέρα  του ταξιδιού ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται απόγευμα ή και βράδυ.
Δεν υπάρχει  κανένα πλαφόν όσον αφορά το κόστος του ξενοδοχείου. Συμβαίνει, όχι σπάνια, να πληρώνονται 300 ή 400 € την βραδιά για έναν ύπνο. Σημαντικές οικονομίες πιστεύω ότι μπορούν να επιτευχθούν με συμφωνίες με ξενοδοχεία σε πόλεις όπου υπάρχουν πολλές αποστολές πχ. Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Παρίσι κλπ. Να γίνει κεντρικά από το Υπ. Οικονομικών διαπραγμάτευση, να ζητηθούν υψηλές εκπτώσεις και να κοινοποιηθεί ο κατάλογος σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας.  

Πιστεύω ότι αν λεχθεί ότι θα υιοθετηθεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην Ελλάδα όχι μόνο δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση αλλά θα έχει και θετικό αντίκτυπο στο πλατύ κοινό

Β. Οι εκπτώσεις από το εισόδημα μέσω αποδείξεων
Να μην  υπάρχει ένα ενιαίο ποσό δαπανών για όλους αλλά να υπολογιστούν διαφορετικά ποσά για τις διάφορες κλάσεις εισοδήματος. Για τα υψηλότερα εισοδήματα να υπάρχει μεγαλύτερο ποσό ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για να ζητούνται αποδείξεις.

Παράδειγμα :
Οι έχοντες  εισόδημα μέχρι 30 Κ€ να έχουν δικαίωμα για αποδείξεις μέχρι 10 χιλ €
Η κατηγορία  από 30 μέχρι 100 Κ€ για κάθε χιλιάρικο να έχει δικαίωμα για 100 € (δηλ το εισόδημα των 100 Κ€ θα έχει μέχρι 17 Κ€ με αποδείξεις)
Η κατηγορία  από 100 μέχρι 200 Κ€ για κάθε χιλιάρικο να έχει δικαίωμα μέχρι 50 € για αποδείξεις (δηλ. για τις 200 Κ€ θα μπορούν να προσκομιστούν μέχρι 22,5 Κ€ με αποδείξεις)
Οι πάνω από 200 Κ€ μέχρι 20 € ανά χιλιάρικο

Αυτό  είναι ένα παράδειγμα, με βάση όμως των ακριβή αριθμό των φορολογουμένων μπορεί να γίνει μία καλύτερη κατανομή.   

Αυτό  βέβαια δεν πρόκειται να αποδώσει αν δεν υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων η οποία δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Γι’αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να δοθεί προς όλους η βεβαιότητα ότι θα γίνει τυχαία δειγματοληπτική επαλήθευση και όσοι δηλώνουν ψευδή στοιχεία θα τιμωρηθούν αυστηρά. Μόνο έτσι θα εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό το μέτρο. Η επαλήθευση μπορεί να γίνει με την ανάθεση έργου (μετά από διαφανή προκήρυξη) σε ιδιωτική εταιρία η οποία θα αναλάβει την διασταύρωση για ένα ποσοστό των φορολογικών δηλώσεων πχ. 15 με 20 χιλιάδες δηλώσεις (2-3 τοις χιλίοις των δηλώσεων). Το Υπουργείο Οικονομικών με τη σειρά του θα αναλάβει να ελέγξει πλήρως ένα μικρό ποσοστό από αυτές που θα διασταυρώσει η εταιρία πχ. 1% που αντιστοιχεί σε 150 – 200 δηλώσεις για να βεβαιωθεί ότι η εταιρία έκανε καλά την δουλειά της. Το Υπ. Οικονομικών θα αναλάβει επίσης να οργανώσει με διαφανή τρόπο (πχ. Παρουσία ειδικών επιστημόνων) το μοντέλο της τυχαίας δειγματοληψίας και θα παραδώσει τις δηλώσεις στην εταιρία.

Πρέπει  να βρεθεί σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Ατομικών Δικαιωμάτων ο τρόπος με τον οποίο δεν θα αρθεί το απόρρητο των στοιχείων πχ. αποκρύπτοντας ορισμένα στοιχεία του φορολογούμενου, με την υπογραφή από την πλευρά της εταιρίας συμφώνου τήρησης του απορρήτου για όλα τα στοιχεία κλπ 

Γ. Η δημοσιοποίηση μη ειλικρινών δηλώσεων.
Το θέμα της δημοσιοποίησης μη ειλικρινών φορολογικών  δηλώσεων πρέπει να συνεχιστεί. Ένα  καλό αρχείο είναι αυτό των φορολογουμένων οι οποίοι μόλις ανακοινώθηκε ότι μπορούν να αγοράσουν αυτοκίνητο με μειωμένη φορολογία έτρεξαν να την εκμεταλλευτούν. Ας γίνει μία επεξεργασία των στοιχείων αυτών και ας καταρτιστούν μερικοί πίνακες με τις δηλώσεις αυτών των φορολογουμένων τον προηγούμενο χρόνο ή των δύο προηγουμένων χρόνων και την αξία του αυτοκινήτου που αγόρασαν για να φανεί ο βαθμός των αποκλίσεων. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου