Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Προτάσεις για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Με αρχή τον Ιούνιο του 2010 πραγματοποιήθηκε από συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σειρά επισκέψεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρωτοδικείο και Εφετείο Θεσσαλονίκης, Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιά, Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας). 

Σκοπός ήταν η επιτόπια παρακολούθηση της χρήσης συστημάτων πληροφορικής τα οποία έχουν είτε αγοραστεί ή αναπτυχθεί από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των πρώτων συναντήσεων της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνεργατών του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με εκπροσώπους του Υπουργείου όπως και με στελέχη του Τμήματος Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της κεντρικής υπηρεσίας.


Σε συνέχεια της παραπάνω προσπάθειας οργανώθηκε συνάντηση εργασίας των στελεχών των γραφείων πληροφορικής των παραπάνω υπηρεσιών όπως και στελεχών από άλλες υπηρεσίες με στόχο την ενημέρωση για τις δράσεις, τις καλές πρακτικές και τις λύσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία από τους συναδέλφους τους και τη χάραξη κοινής στρατηγικής στη λογική της ορθολογικότερης χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Επιδίωξη της συνάντησης ήταν να υπάρξει παρουσίαση των συμπερασμάτων από την μέχρι τώρα λειτουργία υπαρχόντων συστημάτων, ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών τους όπως και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών που εφαρμόζουν τα στελέχη. 


Οι προτάσεις που προέκυψαν από τις επισκέψεις και την κεντρική συνάντηση, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο στις 5/5/11 και ξανά στις 26/7/11, παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου